Groep 2

In groep 2 wordt je kleuter vanzelf een lezer, ook al krijgen sommige ouders het idee dat hun kind de enige kleuter is die nog niet kan lezen. Maak u geen zorgen, dat komt helemaal goed!

Je hoeft je kleuter echt niet te pushen om te gaan lezen. Natu­urlijk, som­mige kinderen doe je echt een plezier doet met oefen­boek­jes en apps waarmee ze spe­len­der­wijs de let­ters, let­ter­vor­men en klanken kun­nen oefe­nen. Als je kind het leuk vindt, prima. Zo niet, ook geen prob­leem.

Sterker nog, vol­gens ontwik­kel­ingspsy­choloog Ewald Ver­vaet kan het een averechts effect hebben om je kind te vroeg te laten begin­nen met leren lezen (zie kader ‘Baadt het niet, dan schaadt het wel’). Dit soort din­gen komen op school alle­maal wel aan de orde. Voor een deel al in groep 2 en anders wel in groep 3.