Groep 8

Groep 8 is boven alles een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, zelfstandigheid, taal- en talentontwikkeling.