Babino

IKC Babino Herman Gorter
Onze school werkt in het Integraal Kindcentrum (IKC) samen met Babino. De kinderopvangorganisatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de BSO. U meldt uw kind aan bij en sluit een contract af met de kinderopvangorganisatie; dit gaat niet via de school. Voor vragen of klachten over de manier waarop de school de aansluiting met de buitenschoolse opvang heeft georganiseerd, kunt u contact opnemen met de directeur. U kunt bovendien zelf kiezen voor een andere kinderopvangorganisatie.
Zowel voor de peuteropvang als de buitenschoolse opvang zal er een intensieve samenwerking zijn. Hierdoor ontstaat er een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2-13 jaar.
De overgang voor kinderen vanuit de peuteropvang naar het basisonderwijs wordt op deze manier zo klein mogelijk gemaakt. Voor de buitenschoolse opvang zorgt de doorgaande leerlijn voor optimale ontwikkelingskansen van kinderen. De peuteropvang is van start gegaan op de dependance.

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Maandag t/m vrijdag.

Peuteropvang (2-4 jaar)
Maandag t/m vrijdag zijn er verschillende ochtend- en middaggroepen.
De opvang vindt plaats in een sfeervolle en huiselijke groepsruimte, gelegen naast de kleuterklassen, waardoor we goed kunnen aansluiten op het kleuteronderwijs. Kinderen die na de peuteropvang aansluitend naar het basisonderwijs van de Herman Gorter gaan zijn daarnaast al vertrouwd met het schoolgebouw en de medewerkers.

Buitenschoolse Opvang (4-13 jaar)
Voorschoolse opvang
07.00-08.30 uur (ma t/m vr)

Naschoolse Opvang
14.15-18.30 uur (ma t/m vr)

Vakantie-opvang/Studiedagen
08.00-18.30 uur

Op beide locaties wordt zowel voorschoolse als naschoolse opvang geboden. Zowel tijdens de voorschoolse als de naschoolse opvang zal er overdracht met de leerkracht plaatsvinden.
Babino sluit aan bij de thema’s van de school. Daarnaast worden er verschillende activiteiten aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, badminton of dans. Het schoolplein van de Herman Gorter zal dagelijks gebruikt worden voor sport- en spelactiviteiten.
Voor meer informatie of direct inschrijven gaat u naar www.babino.nl of neemt u contact op via 075-2020389.