Schoolinrichting

Onderbouw aan de Burgemeester Smitstraat
Onze school bestaat uit twee gebouwen. De onderbouw heeft sinds oktober 2020 een nieuw gebouw aan de Burgemeester Smitstraat. Er zijn dertien leslokalen, kantoorruimtes, ruimtes voor team, specialisten en externen. De kleutergroepen hebben een gezamenlijke hal en een grote moderne gymzaal voor kleuters.
Het plein is samen met leerkrachten, leerlingen en kinderen uit de buurt ontworpen.
Kinderopvang Babino verzorgt het kinderdagverblijf, peuterspelen en de buitenschoolse opvang in een gedeelte van het gebouw.

Bovenbouw aan de D. Doniastraat
Het hoofdgebouw aan de D. Doniastraat is een karakteristiek gebouw uit de jaren dertig, dat in het schooljaar 1993/1994 gerenoveerd is. Er zijn in het hoofdgebouw elf groepslokalen, een ruimte voor de zorgcoördinator en specialisten, een directieruimte, een ruimte voor de leerling ondersteuner, een gang met computereilanden die aangesloten zijn op één netwerk, een personeelskamer en een grote hal met daarin een prachtig toneel en diverse stafruimten en de administratieruimte.
Op het plein van het hoofdgebouw staat een gebouw met vier leslokalen en twee kleine ruimten voor remedial teaching, voor de logopediste en fysiotherapeut.