Schoolinrichting

Hoofdlocatie aan de D.Doniastraat
Onze school bestaat uit twee gebouwen. Het hoofdgebouw aan de D. Doniastraat is een karakteristiek gebouw uit de jaren dertig, dat in het schooljaar 1993/1994 gerenoveerd is. Er zijn in het hoofdgebouw elf groepslokalen, een ruimte voor de zorgcoördinator en specialisten, een directieruimte, een ruimte voor de leerling ondersteuner, een gang met computereilanden die aangesloten zijn op één netwerk, een personeelskamer en een grote hal met daarin een prachtig toneel en diverse stafruimten en de administratieruimte.
Op het plein van het hoofdgebouw staat een gebouw met vier leslokalen en twee kleine ruimten voor remedial teaching, voor de logopediste en fysiotherapeut.

Dependance aan de Burgemeester Smitstraat
Aan de Burgemeester Smitstraat staat de dependance. Deze semipermanente bouw heeft in totaal tien leslokalen, een directiekamer, een ruimte voor de zorgcoördinator, specialisten en logopediste, een computereiland en een personeelskamer. Op het plein van de dependance zijn zes extra lokalen geplaatst. Kinderopvang Babino verzorgt de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal in twee van deze lokalen.
Beide gebouwen worden in de (nabije) toekomst vernieuwd. De dependance is het eerst aan de beurt voor nieuwbouw (prognose start nieuwbouw januari 2019). De nieuwbouw duurt anderhalf jaar. (prognose oplevering nieuw gebouw september 2020). Tijdens de verbouwing zullen we met de groepen van de dependance intrekken in een tijdelijke schoolvoorziening aan de Panneroodstraat, vlakbij de Albert Heijn XL.

Voor het hoofdgebouw is nog geen planning bekend.