Cultuur op de HG

Culturele vorming op de HG

De werkgroep Culturele Zaken van Zaan Primair organiseert elk jaar samen met Kunstwerk (verbonden aan de muziekschool) een cultureel programma voor alle kinderen van het openbaar basisonderwijs. Per bouw is er elk jaar een verschillend aanbod op het gebied van dans, muziek, literatuur en film. Tijdens het schooljaar krijgt u daar nader bericht van. Deze activiteiten worden (deels) betaald uit de ouderbijdrage. Daarnaast is er op school zelf ook veel aandacht voor cultuur.

Onze werkgroep cultuur wordt geleid door de cultuurspecialist Marsha. De werkgroep zorgt ervoor dat er diverse culturele activiteiten gedurende het schooljaar aan bod komen, zoals onder andere:

  • Jaarlijks houden we met alle groepen een kunstproject gedurende enkele weken rondom een bepaald thema. In alle groepen -wordt dan gewerkt aan hetzelfde thema op verschillend niveau. Meestal wordt er een leuke gezamenlijke start of afsluiting georganiseerd.
  • Jaarlijks voeren de leerkrachten een lerarenmusical op voor de kinderen voor de Kerstvakantie, soms in het Zaantheater of in het theaterzaaltje van buurthuis de Poelenburcht.
  • De kinderen van de groepen 8 sluiten hun basisschooltijd af met een door leerkrachten en/of kinderen zelf geschreven eindmusical.