Kinderfysiotherapie

Waarom fysiotherapie bij (Basis-)schoolkinderen

Kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en/of veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind een passieve (slappe) of slechte lichaamshouding hebben. Er kan sprake zijn van een conditieprobleem of sportblessure.
Een kind kan moeilijk stilzitten in de klas, moeite hebben met het schrijven of het bijbenen van het tempo van de klas. Dit alles kan een kind in problemen brengen.
Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van het kind en het functioneren in een groep.
Voorbeelden van indicaties bij kinderen van 4-12 jaar:

– Vertraagde motorische ontwikkeling
– DCD
– schrijfproblemen van motorische oorsprong
– ADHD
– afwijkend /opvallend looppatroon
– ademhalingsproblematiek
– conditieproblemen
– houdingsproblemen
– orthopedische problematiek
– JCA (jeugdreuma)
– neurologische problematiek.

 

Kinderfysiotherapeut

Ik zal mij even voorstellen, ik ben Floor Meijer, in 2009 ben ik afgestudeerd als kinderfysiotherapeut. Ik ben werkzaam bij Vijfhoek Fysiotherapie in Zaanstad. Ik behandel kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Naast mijn werk in de praktijk, behandel ik ook cliënten aan huis en verzorg ik de kinderfysiotherapie op verschillende scholen waaronder de Herman Gorter school. Op school zie ik voornamelijk kinderen met motorische schrijfproblemen, maar ook kinderen met ander motorische problemen kunnen bij mij voor behandeling terecht.

De aanmelding voor de kinderfysiotherapie op school gaat via een toestemmingsformulier welke verkrijgbaar is bij de docent en Intern begeleider.

Daarnaast is er voor behandeling op school een verwijzing van de huisarts/specialist nodig.
Voor vragen over de kinderfysiotherapie kunt u bij mij binnen lopen op school
dinsdagochtend: hoofdgebouw
dinsdagmiddag: dependance
of contact op nemen met de praktijk op telefoonnummer: 075-6158519/075-6166381
of per mail op [email protected]
Ook kunt u voor informatie terecht op onze website: www.vijfhoekfysiotherapie.nl