Kinderpostzegels en Jantje Beton

Kinderpostzegels en Jantje Beton

De kinderen uit de groepen 7 en 8 nemen jaarlijks deel aan de Kinderpostzegelactie en de kinderen van de groepen 5 en 6 doen mee aan de actie Jantje Beton. Stichting Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Zij zetten zich in voor:– kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien (programma Pleegzorg)– kinderen die niet naar school kunnen omdat ze moeten werken, en kinderen die moeite hebben om op school mee te komen (programma Onderwijs)
– kinderen die al vroeg hele nare dingen hebben meegemaakt (programma Traumaverwerking)

Deze kinderen worden geholpen mede dankzij de Kinderpostzegelactie. Door de actie leren Nederlandse schoolkinderen om iets over te hebben voor kinderen die het minder goed hebben. Ons motto is dan ook: voor kinderen, door kinderen.

Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen mogelijk te maken. De schoolopbrengst van Jantje Beton wordt besteed aan extra materialen of activiteiten voor onze school.