Aanmelden en inschrijven

Ouders zijn een onmisbare schakel in de leer-ontwikkeling van hun kind. Een regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij leerproblemen of problemen thuis bevorderen, zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt scholen in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders.

Inschrijven nieuwe leerling

 

Om uw kind in te schrijven, kunt u een inschrijfformulier bij de administratie halen. Zij helpen u dan verder.

U kunt ook mailen: s.zwart@zaanprimair.nl . Graag geboortedatum en adres vermelden in de mail.