Veiligheid

Veiligheid

Op onze school werken wij aan een positief pedagogisch klimaat waarbinnen leerlingen, ouders, medewerkers en gasten zich welkom voelen. In de schoolgids staan onze opvattingen ten aanzien van een goed schoolklimaat beschreven.
Samen werken wij aan een veilige school. In het veiligheidsplan beschrijven wij, hoe we als school werken aan dit positieve klimaat waarin iedereen zich welkom voelt op onze school.

Het veiligheidsbeleid van onze school is vastgelegd in het ARBO- en veiligheidsbeleidsplan. In dit plan staat de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid voor de komende jaren beschreven. Actiepunten op het gebied van veiligheid worden in ons Jaarplan opgenomen.
Op onze school is een personeelslid belast met de taken van preventiemedewerker. Deze medewerker coördineert de bedrijfshulpverlening binnen de school en draagt zorg voor coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid op de school. Ook is deze medewerker belast met de registratie en evaluatie van ongelukken, bijna-ongelukken en onveilige situaties.
Op onze school zijn ook een aantal leerkrachten opgeleid als bedrijfshulpverleners. Zij volgen jaarlijks een opleiding om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het bijstellen en regelmatig oefenen van het ontruimingsplan binnen onze school.

Klik op de onderstaande link om het veiligheidsplan te openen.