Biebbus

Bezoek Biebbus

Alle groepen bezoeken de Biebbus. De Biebbus is een verplaatsbare bibliotheek waarin leerlingen van bassischolen boeken kunnen lenen. Ongeveer een keer per maand gaan wij met de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 naar de biebbus. De oude boeken worden teruggebracht en opgeruimd, de nieuwe boeken worden weer mee teruggenomen. Onze biebbus staat op de Morgensterstraat (hoofdgebouw) en de Tjotterlaan (dependance). We gaan er lopend naar toe. Wilt u meelopen en helpen in de bus? Geeft u dat even door aan de leerkracht!