Skills circuit

Skills Circuit

Wekelijks hebben wij een Skills Circuit.
De kinderen worden verdeeld binnen de parallel over verschillende activiteiten/thema’s die worden aangeboden door de leerkrachten.

Tijdens deze verschillende activiteiten ontwikkelen de kinderen verschillende 21st-eeuwse vaardigheden (skills).
21th century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Deze competenties zijn niet nieuw, maar wel erg bruikbaar in de 21e eeuw. Ze helpen kinderen om hun weg te vinden in een complexe wereld. Wij proberen de ontwikkeling van 21th century skills te bevorderden worden via creatief en betekenisvol onderwijs.

In het Skills circuit werken we vanuit onderzoeksvragen en stimuleren we de kinderen zelf onderzoeksvragen te bedenken en uit te werken.
Deze vaardigheden zijn:
• Kritisch denken
• Creatief denken
• Probleem oplossen
• Informatie vaardigheden
• ICT-basisvaardigheden
• Mediawijsheid
• Communiceren
• Samenwerken
• Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap)
• Zelfregulering

Na ongeveer acht weken wisselen de kinderen van activiteit. De muziekgroepen tijdens het Skills circuit wisselen na een half jaar.