Muziek maakt school

Muziek maakt school

Vanaf dit schooljaar krijgen onze kinderen onder schooltijd les van professionele musici die hen spelenderwijs wegwijs maken in de wereld van noten, klanken, melodieën en ritmes.
Het programma waar we aan mee doen heet Muziek Maakt School van Fluxus, dat staat voor structureel en kwalitatief hoogwaardig muziekonderwijs. Artistiek leider Erik van Deuren ontwikkelde hiervoor een speciale methode, waarbij kinderen niet alleen muziekles krijgen, maar vooral hun persoonlijke talenten ontdekken en ontwikkelen. De project leider is Gertru Pasveer.
De kinderen krijgen naast les op instrumenten tijdens het Skills circuit op dinsdag ook zangles volgens de DaCapo-methode. De instrumentlessen zijn voor kinderen uit de groepen 4 t/m 8.
Alle aspecten van de muziek (toonhoogte, ritme, improvisatie, compositie, notatie, tactus en coördinatie) komen aan bod. Het innerlijk gehoor en voorstellingvermogen wordt ontwikkeld. Handzingen en solmiseren zijn belangrijke onderdelen. MMS (muziek maakt school) gaat ervan uit, en dat is inmiddels ook wetenschappelijk bewezen, dat bijna alle kinderen muzikaal geboren worden. Als deze muzikaliteit niet wordt aangesproken, geprikkeld en ontwikkeld, dan verliezen kinderen dit talent. MMS wil dit helpen voorkomen.
Na vier jaar ‘Hallo Muziek’ kunnen de kinderen zuiver en meerstemmig zingen, gecompliceerde ritmische patronen uitvoeren, durven ze de groep te leiden, durven ze te bewegen op muziek etc. Kortom: deze kinderen zijn uitgerust met handvatten om hun creativiteit een uitweg te kunnen geven. Zij zijn, ook motorisch, klaar voor de volgende stap: instrumentale lessen.
De kinderen maken kennis met instrumenten uit de drie parameters van de muziek: melodie, harmonie en ritme. Tijdens het Skills circuit in de groepen 4 t/m 8 krijgen vier groepen van 15 kinderen les op bijvoorbeeld gitaar en viool. Na een half jaar zijn er vier andere groepen kinderen aan de beurt.
De kinderen mogen de instrumenten niet kiezen. Dat doet MMS voor ze. Als we als school het hele pakket kunnen afnemen, dan komen de kinderen in aanraking met 8 verschillende instrumenten!
Als zij een bepaald instrument heel erg leuk vinden, dan probeert MMS samen met de school een route te vinden om deze kinderen verder te begeleiden in hun muzikale carrière.
Dankzij een gekregen subsidie van 40.000 euro voor drie jaar van het fonds voor cultuurparticipatie, kunnen we dit project grotendeels financieren. Toch is er nog meer geld nodig om dit project te kunnen betalen. De bestemming van de opbrengst van een sponsorloop, die de ouderraad in het begin van het nieuwe schooljaar organiseert, is dan ook voor dit project!