Gezonde school

Gezonde school

Werken aan gezondheid op school draagt bij aan betere schoolprestaties en een gezondere leefstijl van onze kinderen.
JOGG betekent Jongeren op Gezond Gewicht en is een meerjarig programma met allerlei acties, zoals meer aandacht voor voeding en beweging op school, betere sport- en speelfaciliteiten en voorlichting aan ouders, die effectief zijn om de stijging van overgewicht bij jongeren om te zetten in een daling.

Overgewicht is namelijk een groeiend probleem onder jongeren. In onze wijk heeft één op de vijf kinderen overgewicht.
De thema-aanpak DrinkWater bijvoorbeeld wil stimuleren dat jongeren, wanneer ze dorst hebben, voortaan vaker water drinken en minder vaak zoete dranken. Water drinken levert een positieve bijdrage aan de preventie van overgewicht.
Onze school stimuleert het drinken van water en het eten van fruit of groente. Tijdens de korte ochtendpauze mag er alleen groente of fruit worden gegeten.

Lunch: wij vragen de ouders om een gezonde lunch mee te geven naar school.

Traktaties: wij vragen de ouders om de traktaties van de jarige kinderen klein en zo gezond mogelijk te houden. Geen cadeautjes en bergen snoep alstublieft. De kinderen mogen ongeveer zes groepen rond (in de eigen bouw) om leerkrachten te trakteren en/of een mooie sticker te halen!