Passend onderwijsaanbod

De school biedt een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de leerlingen.

 

We streven naar een zo dicht mogelijke benadering van inclusief onderwijs. Wij bieden kinderen gepersonaliseerd onderwijs aan. Dit betekent dat het lesaanbod aansluit bij de mogelijkheden van een kind.

Met gepersonaliseerd leren willen we:

 • Ieder kind op zijn/haar niveau laten excelleren
 • Kinderen meer inzicht en eigenaarschap bieden in het eigen leren
 • Beter inspelen op hetgeen een individuele leerling motiveert
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van 21st century skills bij kinderen

Hoe geven we vorm aan gepersonaliseerd leren en de 21st century skills?

 • Onderzoekend, ontdekkend en spelend leren bij kleuters
 • Kinderen werken aan eigen leerdoelen vanaf groep 4 (via Snappet taal en rekenen)
 • Gip in gepersonaliseerde vorm: groepsintroductie (opwarmer), gepersonaliseerde igdi instructie aan de instructietafel, rondes, zelfstandig- en samen leren, evalueren
 • Kinderen bereiden hun rapportgesprekken voor en nemen deel aan het rapportgesprek
 • De klasseninrichting en lessen nodigen uit tot coöperatief leren en samenwerken
 • In het wekelijkse groepsdoorbrekende Skills circuit, kinderen uitdagen onderzoeksvragen te bedenken en uit te werken
 • 21st century skills steeds meer toepassen in cognitieve en creatieve vakken
 • Actief burgerschap stimuleren