Iedereen kan en mag zichzelf zijn

Respect, veiligheid en vertrouwen zijn essentiële elementen in ons onderwijs.
Obs Herman Gorter vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht afkomst, geslacht, geloof, seksuele geaardheid of innerlijke en uiterlijke eigenschappen.

We vinden het belangrijk dat in de school deze cultuur ook voelbaar en zichtbaar is. Wij creëren een open cultuur waar iedereen gewaardeerd wordt. We besteden aandacht aan deze normen en waarden tijdens de burgerschapslessen. Tijdens het skillscircuit kunnen kinderen hun talenten en interesses ontdekken en ontwikkelen.