Groep 3

Ons onderwijs in groep 3

Wat een kind in groep 3 leert is verdeeld over kernvakken en vakken gericht op brede ontwikkeling.
We volgen dagelijks een vast dagritme:

 • Starten met de kalender.
 • Korte vertelronde.
 • Aanvankelijk lezen en spellen
 • Technisch schrijven
 • Fruit eten
 • Buiten spelen
 • Rekenen
 • Brood eten
 • Buiten spelen
 • Werk afmaken en wisselend per dag
  knutselen/ Kwink/ WO project/ gym/ muziek
Zicht op ontwikkeling

We volgen onze leerlingen dagelijks via het gemaakte werk en de methodetoetsen.

Twee keer per jaar nemen we de citotoetsen uit ons leerlingvolgsysteem af: 

 • Midden groep 3 (M3): januari 
 • Eind groep 3 (E3): mei 

Gesprekkencyclus:  

 • Startgesprek : begin van het schooljaar 
 • Voortgangsgesprek: november (facultatief) 
 • Rapportgesprek 1: maart 
 • Rapportgesprek 2: juli (facultatief)
Extra activiteiten
 • Les in het biologisch lescentrum  
 • Leskist van het biologisch lescentrum in de klas  
 • Les uit het cultuurmenu   
 • Voorstelling bij Fluxus  
 • Schoolreis   
Vakken in het rooster
 • Rekenen  
 • Taal  
 • Spelling  
 • Schrijven  
 • Technisch lezen / Voorlezen  
 • Woordenschat  
 • WO projecten
 • Sociaal Emotionele Vorming (Kwink) / Burgerschap  
 • Verkeer  
 • Gym  
 • Creatief (Muziek, knutselen etc.) 
Rekenen

Wij werken met de methode Wereld in getallen 5.  

In groep 3 breiden kinderen hun rekenvaardigheden die ze spelenderwijs in groep 2 geleerd hebben verder uit.
Ze leren:
– getalbegrip t/m 130
– rekenen via de 10
– plus en minsommen tot 20 automatiseren
Dagelijks gebruiken we Rekensprint om te automatiseren.
Wekelijks zetten we  het spelmateriaal en de activiteiten van “Met sprongen vooruit” in.

Taal/Lezen

In groep 3 besteden we een groot deel van de onderwijstijd aan het leren lezen en schrijven.
We gebruiken hiervoor de methode Lijn 3.
De methode bestaat uit 12 thema’s. Na elk thema is er een methode gebonden toets. In de methode staat de letter centraal. De kinderen kunnen de lesstof oefenen in leesboekjes, werkboekjes en digitaal.
Meer informatie over Lijn 3 vindt u hier

Spelling

In groep 3 besteden we een groot deel van de onderwijstijd aan het leren lezen en schrijven.
We gebruiken hiervoor de methode Lijn 3.

De kinderen leren binnen thema 1 t/m 6 letters, woorden (klankzuiver) en korte zinnen. Vanaf thema 7 is er aandacht voor de spellingregels. 

Wereldoriëntatie

In groep 3 besteden we een groot deel van de onderwijstijd aan het leren lezen en schrijven.
We gebruiken hiervoor de methode Lijn 3. De WO thema’s zijn hierin geïntegreerd. De thema’s zijn: de nieuwe groep, de boom, smakelijk eten, op wielen, mijn lijf, het is feest, zon, maan, sterren, de schat, kunst, dieren, een hut bouwen, overal water. In elke groep is er een thematafel en een ontdekhoek waar de kinderen kunnen experimenteren binnen het thema. 

Gym

Er wordt wekelijks een uur gym gegeven door onze vakleerkracht. Op deze dag wordt er verwacht dat de kinderen hun gymkleding en gymschoenen meenemen. Sieraden moeten dan thuis blijven.

Dagelijks spelen de leerlingen ook 2x buiten op ons uitdagende plein.

SEL

Wij gebruiken de methode Kwink 

Daarin leren de kinderen besef te hebben van zichzelf en de ander, ze leren relaties hanteren, keuzes te maken en zelfmanagement.   

Verkeer

Voor verkeer gebruiken wij de methode Let’s go.  

Dit is een methode voor het geven van verkeerslessen in het klaslokaal. Dit doen we aan de hand van filmpjes, oefeningen en praktijksimulaties. We laten de kinderen in een veilige omgeving verkeerssituaties oefenen. 

Schrijven

Voor schrijven gebruiken wij de methode Klinkers.

Ons doel: 

Elk kind een goed leesbaar handschrift leren dat er verzorgd uitziet en dat in een vlot tempo geschreven kan worden.