Welkom op de website van OBS Herman Gorter

Wij zijn een school met twee locaties in de prachtige en authentieke burgermeestersbuurt in het hartje van Zaandam.

hoofdlocatie

Hoofdlocatie aan de D.Doniastraat

 

 

 

 

De groepen 1-3 zitten op de dependance en bijgebouw aan de Burg. Smitstraat. De groepen 4-8 zitten op het hoofd- en bijgebouw aan de D. Doniastraat.

Dependance aan de Burg. Smitstraat.

Dependance aan de Burg. Smitstraat.

 

 

 

 

 

Waar staan we voor als openbare basisschool Herman Gorter

 

Elk kind is uniek en als school willen we daar de ruimte voor geven. We willen het maximale uit elke leerling halen en trachten het onderwijs zo vorm te geven dat het optimaal aansluit bij individuele talenten en mogelijkheden van ieder kind.

 

Obs Herman Gorter ziet zichzelf als een organisatie met een opvoedende taak in de ruimste zin van het woord. Het leren van de vaardigheden taal, rekenen, schrijven en mediawijsheid vinden we belangrijk, maar ook het bevorderen van creativiteit, de motorische ontwikkeling en het stimuleren en ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals (zelf)vertrouwen, respect, kennisnemen van de eigen en andere culturen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Onze school biedt zoveel mogelijk een veilige werk- en leefomgeving voor de kinderen, de ouders en hun leerkrachten.

 

Onze missie:

Obs Herman Gorter staat voor een openbare, veilige basisschool, met modern onderwijs en behoud van sterke tradities.

Onze visie:

De Herman Gorter is een school, waar een warm en positief schoolklimaat de basis van het onderwijs vormt. We zijn een lerende organisatie die vormgeeft aan dynamisch en onderzoekend onderwijs.

 

De nieuwe Gortermail is geplaatst!

Gortermail@21juni

 

Informatie Dam tot Dam loop 2017 (zie hieronder)

dam tot dam loop 2017