VAKANTIE…. 

********************************************************************************************             

De visie van OBS Herman Gorter:

 

* Obs Herman Gorter is een lerende organisatie die vormgeeft aan adaptief en passend onderwijs.

* We zijn op weg om een excellente school te worden.

* De Herman Gorter is een school, waar een goed en positief pedagogisch klimaat de basis vormt
van ons onderwijs.

hoofdgebouw_HGHoofdgebouw: D.Doniastraat 18
tel: 075-6166580
hoofdgebouw_HG2

 Bekijk de  Schoolgids 2013-2014   Herman Gorter

dependance_HG2Dependance: Burg. Smitstraat 2A
tel: 075-6162652
dependance_HG